مزاج شناسی و طبع سبزیجات با معرفی انواع سبزی گرم و سبزی سرد

0

مزاج شناسی همیشه از مهمترین اصول به کار رفته در طب سنتی به شمار می رود. گرمی و سردی مواد غذایی که می خوریم بر اسا اصول طب سنتی در سلامتی بدن اهمیت بالایی دارند. درک درست ازگرمیجات و سردیجات یا به عبارتی مواد غذایی گرم و مواد غذایی سرد تاثیر زیادی در متعادل نگه داشتن بدن دارد. اینکه چه سبزی هایی طبع گرم و چه سبزی هایی طبع سر دارند، سوالی است که برای بسیاری از شما پیش آمده است. در این مطلب قصد داریم که به بررسی مزاج شناسی و طبع انواع سبزیجات بپردازیم و در آخر لیست سبزی گرم و سبزی سرد را معرفی کنیم.

طبع و مزاج سبزیجات

سبزی در برنامه غذایی ما ایرانی ها جایگاه ویژه ای دارند. تقریبا غذایی نیست که با آن ها سبزی سرو نشود. سبزی ها هم به مانند میوه از طبع و مزاج خاص خود برخوردار هستند که باید در مصرف آن ها این ویژگی ها را مورد توجه قرار داد.

سبزی ها دارای طبع گرم و سبزیجات سرد زیادی را روزانه مصرف می کنیم که بسیاری از ما حتی از آن ها اطلاع نداریم و ناخواسته مشکلاتی را برای سلامتی بدن خود به ارمغان می آوریم. بری اینکه بتوانیم تعادل را در خلط های چهارگانه بدن خود حفظ کنیم باید اطلاعات زیادی در مورد مزاج شناسی سبزی ها، گرمی و سردی سبزی بدانیم.

طبع و مزاج سبزیجات

لیست انواع سبزیجات دارای مزاج گرم و سرد

در جدول زیر مزاج و طبع و مصلح انواع سبزی های پر مصرف در سبد غذایی ما ایرانی ها آورده شده است.

سبزینوع طبعمصلح
پیازچهگرم و خشکشستن آن با آب و نمک، سرکه آب انار و کاسنی
برگ چغندرگرم و خشکخردل، آبغوره، پختن با عدس و شربت بالنگ
چونهگرم و خشکآرد بلوط، رب و سرکه
تربچهگرم و ترنمکف عسل، زیره خیسانده شده در سرکه
ترخونگرم و خشکعسل و کرفس
بامیهسرد و ترانواع ادویه گرم
ترشکگرم و خشکشربت ها، رازیانه و شکر سرخ
اسفناجسرد و ترپختن با روغن بادام، روغن گاوی تازه، دارچین و فلفل
ترهگرم و خشکگشنیز و کاسنی تازه
شاهیگرم و خشککاسنی، خرفه و سرکه
خرفهسرد و ترکرفس، نعناع و مصطکی
جعفریگم و خشکسویق، بادرنجوبه، انواع ترشی طبیعی و کاسنی
رازیانهگرم و خشکصندل و سکنجبین
ریواسسرد و خشکشربت عود، انیسون و عسل
سی سنبرگرم و خشککتیرا
ریحانگرم و خشکنیلوفر
شاه ترهگرم و خشککاسنی و هلیله زرد
شبدرگرم و ترکاسنی
شنبلیلهگرم و خشکسکنجبین، انیسون، کاسنی، برگ اسفناج و برگ خرفه
شویدگرم و خشکآبلیمو، آبغوره، ترشی طبیعی و سکنجبین ساده
قارچ خوراکیسرد و ترخردل پختن با نمک و شوید، روغن کنجد و زیتون، پونه، آویشن، فلفل، زنجبیل و زیره
کاسنیسرد و ترشربت بنفشه، سکنجبین، دارچین و هل
کاهوسرد و ترنعناع، کرفس، زیره، مصطکی، سکنجبین و هلیله
کلم بستانیگرم و خشکسکنجبین، پختن با گوشت حیوان، روغن بادام و خردل
کنگر فرنگیگرم و خشکادویه گرم، سرکه و روغن زیتون
کرفسگرم و خشکانیسون
گشنیزسرد و خشکسکنجبین، زرده تخم مرغ با فلفل و نمک، آب مرغ و دارچین
کنگر ابیگرم و خشکعناب
کنگر وحشیگرم و خشکسرکه و ترشی
والکگرم و خشکگشنیر و کاسنی تازه
گزنهگرم و خشکآب میوه های سرد و زعفران
لوبیا سبزسرد و تردارچین، زنجبیل، خردل، زیره، نمک، روغن زیتون، آویشن و فلفل
مارچوبهگرم و خشکعسل، سرکه و سکنجبین
یونجهگرم و تر
مرزهگرم و خشکسرکه
نعناعگرم و خشککرفس

لیست انواع سبزی دارای طبع گرم

بسیاری از افراد که از سردی در بدن خود به ویژه در معده خود رنج می برند باید بیشتر از سبزی ها و مواد غذایی گرم مصرف کنند و از خوردن سبزیجات دارای طبع سرد پرهیز کنند. در زیر مهمترین سبزی های دارای طبع و مزاج گرم آورده شده است. ناگفته نماند که مصلح سبزی ها نیز در جدول زیر معرفی شده است.

 • برگ چغندر
 • چونه
 • چونه
 • تربچه
 • ترخون
 • پیازچه
 • ترشک
 • تره
 • شاهی
 • جعفری
 • رازیانه
 • ریحان
 • شبدر
 • شنبلیله
 • شوید
 • کرفس
 • کنگر آبی
 • کنگر فرنگی
 • کنگر وحشی
 • گزنه
 • مارچوبه
 • مرزه
 • نعناع
 • والک
 • بونجه

فهرست انواع سبزی دارای طبع سرد

در فهرست زیر مهمترین سبزیجات دارای طبع و مزاج سرد آورده شده است. در خوردن سبزی های دارای طبع سرد ترکیب آن با دیگر سبزی ها را مد نظر قرار دهید تا تعادل بدن به هم نخورد.

 • اسفناج
 • بامیه
 • خرفه
 • رازیانه
 • ریواس
 • قارچ خوراکی
 • کاسنی
 • کاهو
 • گشنیز

سخن آخر

امیدوارم مقاله طبع و مزاج سبزیجات برای شما مفید باشد. توجه داشته باشید که هنگام مصرف سبزیجات سرد از مصلح آن هم پس از مصرف استفاده کنید. منتظر نظرات، پیشنهادات و تجربیات شما هستیم.