لیست طبع گوشت گاو، گوساله، مرغ، میش، بوقلمون، ماهی، بلدرچین و شترمرغ

0

گوشت از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مواد غذایی در برنامه غذایی جوامع امروزی است. از نظر طب سنتی هر یک از انواع گوشت قرمز و سفید از جمله گوشت مرغ‌های محلی و ماشینی، گوشت ماهی، میگو، بلدرچین، شترمرغ، گاو، بز و گوسفند هر یک مزاج و طبع خاص خود را دارند و از همین رو هم باید در مصرف آن‌ها مزاج شناسی انواع گوشت را مد نظر قرار داد. در این مقاله از کابان مگ بر اساس طب سنتی دکتر خیراندیش مروری بر طبع انواع گوشت خواهیم داشت.

مزاج انواع گوشت قرمز و سفید

در جدول زیر مزاج و طبع انواع گوشت گاو، گوساله، گوسفند، بز، بزغاله، شتر، میگو، ماهی، تخم ماهی، خاویار، مرغ محلی، مرغ ماشینی، خروس، بلدرچین، شترمرغ، غاز، کبک، قرقاول و گنجشک همراه با مواد مصلح کننده آن‌ها آورده شده است. علاوه بر این، طبع پاچه، مغز، زبان، دل، قلوه و سیرابی نیز نشان داده شده است.

نوع گوشتطبعمصلحات
بوقلمونگرم و ترگشنیز و سماق
گوسالهسرد و تردارچین، نعناع، فلفل، سیر، پیاز، سماق، مرزه و زعفران
گوسفندگرم و ترگشنیز، سماق و مرزه
پاچهگرم و ترگلپر، سرکه، مرزه، زنجبیل و دارچین
جگر سفیدگرم و ترشاه زیره، خیساندن در سرکه و سپس کباب کردن و دارچین
جگر سیاهگرم و ترادویه گرم، نمک، دارچین، گشنیز، شاه زیره، سرکه و کباب نمودن
زبانگرم و ترطبخ با سرکه و یا گشنیز خشک، زیره، خولنجان و مرزه
مغزگرم و ترنمک، آویشن، دارچین، زیره و انواع ترشی طبیعی
غاز گرم و ترآب انار، زیره، دارچین، فلفل و زنجبیل
سارگرم و ترآب انار، آبغوره، سرکنگبین ترش مزه، دارچین و هل
مرغ محلیگرم و ترادویه گرم و سرکنگبین
میگوگرم و ترشاه زیره، شربت انار، نعناع و سرکه
آهوگرم و خشکسماق، گشنیز، مرزه، پختن با روغن بادام یا کنجدو سرکنگبین
گوشت و تخم اردکسرد و ترپختن با سرکه، کرفس، پونه، نخود، شوید، تره، دارچین و سرکنگبین
بلدرچینگرم و خشکروغن کنجد، روغن بادام، آب انار و روغن زیتون
گاوسرد و خشک سرکه، آبغوره و روغن های گیاهی
گوزنگرم و خشکسرکه، آبغوره و روغن های گیاهی
دلگرم و خشکآویشن، زیره ، فلفل، گلپر، خواباندن در روغن کنجد و بعد کباب کردن
شترگرم و خشکجوشاندن با روغن زیتون، پختن با نمک و شوید، فلفل، سرکه و زیره
شتر مرغگرم و خشکسرکه و روغن
قرقاولگرم و خشکسرکنگبین
گنجشکگرم و خشکآب انار، آبغوره، سرکنگجبین ترش، دارچین و هل
کبوترگرم و خشکپختن با آبغوره و سرکه، کاسنی، کرفس، سماق، شوید، تره و نخود
کبکگرم و خشکانواع ترشی طبیعی و سرکنگبین
خروسگرم و خشکسرکه، آبغوره، انواع روغن گیاهی، ادویه گرم و سرکنگبین
تخم ماهیگرم و خشکزنجبیل و سرکنگبین
کبابگرم و خشکسماق، گشنیز، فلفل و سرکنگبین
بزسرد و خشکنمک، فلفل، پیاز، دراچین، زیره، میخک، بادام، نارگیل و خرما
قلوهسرد و خشککباب با روغن زیتون، نمک، فلفل، دارچین، مصطکی و شاه زیره
سیرابیسرد و خشکگلپر،سرکه، مرزه، زنجبیل و دارچین
انواع ماهیسرد و ترپختن با دنبه یا کنجد، زنجبیل، آویشن، عسل، گلنگبین و ادویه گرم
سفیده تخم مرغسرد و ترادویه گرم، نمک، دارچین و پیاز
گوشت پرندگان آبیسرد و ترپختن با سرکه، کرفس، پونه، نخود، شوید، تره، دارچین و سرکنگبین
تخم پرندگان آبیسرد و تر پختن با سرکه، کرفس، پونه، نخود، شوید، تره، دارچین و سرکنگبین
مرغ ماشینیسرد و ترکرفس، پونه، نخود، شوید، تره، دارچین و سرکنگبین

اگر به دنبال مزاج دیگر خوراکی ها مانند سبزیجات هستید به مقاله «مزاج شناسی و طبع سبزیجات با معرفی انواع سبزی گرم و سبزی سرد» مراجعه کنید.

انواع گوشت دارای طبع گرم

بیشتر انواع گوشت‌ها در طب سنتی دارای طبع و مزاجی گرم هستند که باید در گنجاندن آن‌ها در برنامه غذایی به مصلحات آن‌ها هم دقت داشت. لیست انواع گوشت قرمز و سفید دارای طبع گرم در زیر آورده شده است.

 • بوقلمون
 • گوسفند
 • پاچه
 • جگر سفید
 • جگر سیاه
 • زبان
 • مغز
 • غاز 
 • سار
 • مرغ محلی
 • میگو
 • آهو
 • بلدرچین
 • گوزن
 • دل
 • شتر
 • شترمرغ
 • قرقاول
 • گنجشک
 • کبوتر
 • کبک
 • خروس
 • تخم ماهی
 • کباب
انواع گوشت دارای طبع سرد

برای اطلاع از طبع انواع میوه های فصل های مختلف نیز به مقاله «مصلح، مزاج و طبع میوه ها، میوه های گرم و میوه های سرد کدام هستند؟» مراجعه کنید.

انواع گوشت دارای طبع سرد

علاوه بر گوشت‌های دارای طبع گرم برخی از گوشت‌هایی هم در سفره ما ایرانی‌ها جای دارند که دارای طبع سرد هستند. انواع ماهی و گوشت گاو و گوساله از مهم‌ترین آن‌ها هستند. در زیر لیست انواع گوشت دارای طبع سرد آورده شده است.

 • گوساله
 • گوشت و تخم اردک
 • گاو
 • قلوه
 • سیرابی
 • انواع ماهی از جمله قزل‌آلا، کپور، آزاد یا سالامون، شیر، تیلاپیا و سفید
 • گوشت و تخم پرندگان آبی
 • مرغ ماشینی و تخم آن

سخن آخر

در طب سنتی همه مواد غذایی از سبزی تا گوشت دارای طبع و مزاج خاص خود هستند. گوشت‌ها اعم از قرمز و سفید نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در جداول بالا تمامی انواع گوشت‌هایی که در سفره ما ایرانی‌ها جای دارند از لحاظ گرم و سرد بودن و همچنین تر و خشک بودن همراه با مصلحات آن‌ها آورده شده است.