مصلح، مزاج و طبع میوه ها، میوه های گرم و میوه های سرد کدام هستند؟

4

با توجه به اهمیتی که طب سنتی در همه زمینه ها به میوه ها می دهد، درک درست از مزاج و طبع میوه ها بسیار لازم و ضروری است. داشتن اطلاعات کافی و صد البته درست از طبع میوه های سرد و گرم به شما کمک می کند که کنترل بهتری بر طبع و مزاج بدن خود داشته باشید. در جدول زیر سعی شده است که به گرم یا سرد بودن طبع میوه های پر مصرف در ایران اشاره شود. از طرفی هم مصلح میوه های پر مصرفی مانند هلو، هندوانه، آلبالو، موز، سیب، گلابیف خربزه، طالبی و انگور آورده شده است.

از مطالب زیر هم دیدن کنید:

طبع انواع میوه ها

میوهطبعمصلح
آلبالو سرد و خشک عسل
آناناس گرم و تر آب انار، آب لیمو و عسل
آلو و آلوچه سرد و ترعناب، گلنگبین، کندر، عسل، زنیان، زیره و روغن زیتون
ازگیل سرد و خشکعسل و عود هندی
ازگیل شیرین سرد و ترزنجبیل پرورده و انار ترش
انار ترش سرد و خشکعسل
انبه گرم و خشکزنجبیل، نمک، مویز، شربت زرشک و روغن زیتون
انجیر تازه گرم و ترسکنجبین، شربت ریواس و شربت بالنگ
انجیر خشک گرم و ترگردو، آویشن، انیسون و بادام
انگور گرم و ترتخم کرفس، غذاهای ترش، سکنجبین
به گرم و خشکعسل، انیسون و مربا کردن آن با عسل
بالنگ سرد و خشکعسل، انیسون و شربت انجیر
پرتقال سرد و ترعسل و گلنگبین
تمبر هندی سرد و خشککتیرا، خشخاش، عناب، بنفشه و لعاب به دانه
خرما گرم و تر آب انار، بادام، سکنجبین، خشخاش، گلاب، سرکه و کاهو
دارابی سرد و تر عسل و گلنگبین
زالزالک سرد و تر انیسون، عسل و عود هندی
زردآلو سرد و تر عسل، انیسون، زنیان، مصطکی، زیره و روغن زیتون
زرشک سرد و خشکمیخک و شیرینی های طبیعی
زغال اخته سرد و خشکعسل و گلنگبین
زیتون گرم و خشکمغز گردو، مغز بادام، سرکه، عسل و شیرینی های طبیعی
سنجد سرد و خشکعسل و شکر سرخ
سیب گرم و تردارچین، گلنگبین و غذاهای لطیف
شفتالو سرد و ترعسل و مربای زنجبیل
شلیل سرد و ترعسل، گلنگبین، انیسون، زنیان، مصطکی، زیره و روغن زیتون
غوره سرد و خشکگلنگبین، سربت خشخاش و انیسون
قیسی گرم و ترعسل، انیسون، زنیان، مصطکی و زیره
گریپ فروت سرد و خشکعسل و گلنگبین
گلابی گرم و ترعسل، دارچین، هل، رازیانه، مربای زنجبیل، کندر و زیره
لیمو شیرین سرد و ترعسل و گلنگبین
گیلاس گرم و تر مسهل ها و ملین ها
موز گرم و ترنمک، مربای زنجبیل، عسل و سکنجبین معتدل
کنار سرد و خشکسکنجبین، گلنگبین و مصطکی
مویز گرم و تر سکنجبین، خشخاش، عناب و آب میوه های ترش
نارنگیسرد و ترعسل و گلنگبین
کیوی سرد و تر عسل و گلنگبین
نارگیل گرم و خشک عسل، میوه های ترش، لیمو و هندوانه
نارنج سرد و خشکعسل و گلنگبین
ولیک سرد و خشکعسل و گلنگبین
هلو سرد و تر عسل و مربای زنجبیل
لیمو عمانیسرد و خشکعسل و گلنگبین

میوه های گرم

با توجه به جدول بالا مهمترین میوه های پر مصرف دارای طبع گرم را می توان در موارد زیر خلاصه کرد و اگر می خواهید طبع بدن خود را به گرم تغییر دهید باید سعی کنید بیشتر از میوه های زیر بخورید. همانطور که در جدول بالا هم مشاهده می کنید بسیاری از میوه های زمستان و پاییز طبع سرد دارند. برای خوردن میوه گرم در زمستان چند گزینه بیشتر ندارید و میوه هایی مانند مویز و موز و همچنین اگر پیدا شود آناناس و انبه را می توانید مصرف کنید.

 • آناناس
 • انبه
 • انجیر
 • انگور
 • به
 • خرما
 • زیتون
 • سیب
 • قیسی
 • گلابی
 • گیلاس
 • موز
 • مویز
 • نارگیل

میوه های سرد

مهمترین و میوه های دارای طبع سرد را هم می توان در موارد زیر خلاصه کرد و اگر بر یکی از اعضای بدن شما از جمله معده و روده که می تواند باعث نفخ شود غلبه کرده است باید سعی کنید از میوه های زیر مصرف نکنید یا مصرف آن ها به حداقل برسانید.

 • آلبالو
 • آلو و آلوچه
 • ازگیل
 • انار
 • بالنگ
 • پرتقال
 • زالزالک
 • زردآلو
 • زرشک
 • سنجد
 • شفتالو
 • شلیل
 • کیوی
 • لیمو شیرین
 • نارنگی
 • هلو

میوه تابستانی دارای طبع سرد

طب سنتی بر این باور است که شرایط اب و هوایی تاثیر زیادی بر طبع و مزاج همه چیز از جمله میوه ها می گذارد. از این رو میوه هیا تابستانی عمدتا گرم هستند. با این همه از میوه های تابستانی دارای طبع سرد می توان به هلو، شلیل، آلبالو، زردآلو و زالزالک اشاره کرد.

میوه زمستانی دارای طبع گرم

زمستان با آب و هوای سرد خود تاثیر زیادی بر طبع میوه های پاییزی و زمستانی می گذارد. طبع بسیاری از میوه های پاییزی و زمستانی سرد است با این همه یک سری از میوه ها دارای طبع گرم هستند که از آن جمله می توان به انار شیری، سیب و به اشاره کرد.

سخن آخر

میوه ها نیز به مانند بسیاری از خوردنی ها دارای طبع و مزاج خاص خود هستند. در این مطلب بر اساس نوشته های دکتر خیراندیش سعی کردیم فهرستی از میوه های گرم و سرد را ارئه دهیم. شایان ذکر است که گرمی و سردی میوه ها به آب و هوایی که در آن رشد می کنند بستگی دارد. برای نمونه سیبی که در آب و هوای گرم مانند جنوب رشد می کنند به مراتب گرم تر از سیب مناطق سردتر خواهد بود.