مرور رده

پته دوزی

آیا میشه از پته دوزی در تزیین لباس هم استفاده کرد؟
پته دوزی رو از کجا یاد بگیریم؟