بارداری

رابطه جنسی در دوران بادرای چگونه؟

رابطه جنسی در دوران بارداری، هرآنچه باید در مورد نزدیکی در زمان بارداری بدانید

رابطه جنسی در دوران بارداری برخلاف باور‌های عمومی، می‌تواند بسیار هم مفید باشد. خانم‌ها در دوران بارداری خود آمادگی کاملی برای برقراری آمیزش دارند و مقاربت جنسی تنها زمانی ممنوع…