سلامت روان

خروپف و وقفه تنفسی

رابطه میان خروپف و وقفه تنفسی یا آپنه

رابطه میان خروپف و وقفه تنفسی توسط بسیاری از محققان مورد بررسی قرار گرفته است. خروپف کردن علاوه بر اذیت کردن اطرافیان، کیفیت و میزان خواب را نیز کاهش می‌دهد….