مرور رده

سس و ادویه

چات مصالحه

این ادویه هندی از مخلوطی از چند ادویه درست میشود. طرز تهیه چات مصالحه خیلی آسان و سریع است. این ادویه را میتوانید