مدل مانتو

پالتو طوسی با پارچه فوتر

۲۵ مدل پالتو میدی زنانه با پارچه طوسی

پالتوی زنانه طوسی دوخته شده با پارچه فوتر است. لفظ فوتر فرانسوی است که به معنی نمد است. پارچه فوتر که در بازار موجود است در واقع نمد مصنوعی است….